Hva er nytt?

Hva er nytt med den nye brosjyren

I år har vi i Tundøren bestemt oss for ikke å sette priser i vår fysiske hovedkatalog. Alle varer vil få en unik QR-kode som til en vær tid vil være oppdatert med riktig priser. Scann QR-kode og du vil komme direkte til produktet du leter etter, med den informasjonen du er ute etter. Vi ser at vi produserer og kaster altfor mange brosjyrer pr. år. Med denne løsningen kan vi beholde papirformat av katalogen over en lengere periode. Du som vår kunde vil i tillegg, kunne laste ned eller printe ut vår brosjyre med pris på tundøren.no

Det er også veldig viktig for oss med dine tilbakemeldinger. Vi blir veldig glade hvis du kommer med synspunkter på den nye brosjyren. Har du forandringer eller ønsker til den nye plattformen fra Tundøren, kan det gjøres til reidar@tun.no. Vi ønsker å utvikle denne nye nettsiden og gjøre den så enkel og informativ som mulig for deg som forhandler og kunde.

Besøksadresse: 
Gneisveien 10, 3221 Sandefjord, Norway

Postadresse:
Boks 25, Meny Pindsle, 3249 Sandefjord, Norway