SIRA 6R + 6R

kr 14256

Hvit m/klart glass
11 405,- eks mva – 14 256,-

Hvit kvistfri karm m/pakning
1 824,- eks mva – 2 280,-

Kategorier: ,

NOBB

Art. nr. 105763 Hvit 3 SP6+SP6 15×20 – NOBB 53833795

Art. nr. 105764 Hvit 3 SP6+SP6 15×21 – NOBB 53833806

Art. nr. 105765 Hvit 3 SP6+SP6 17×20 – NOBB 53833814

Art. nr. 105766 Hvit 3 SP6+SP6 17×21 – NOBB 53833825

Art. nr. 105767 Hvit 3 SP6+SP6 19×20 – NOBB 53833833

Art. nr. 105768 Hvit 3 SP6+SP6 19×21 – NOBB 53833844